Photo Album - Celebration of 5th Jan Aushadi Diwas, Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadi Pariyojana at New STNM Hospital, Gangtok on 7th March 2023.
Previous 1 Next